Mödradödlighet

Mödradödlighet innebär att modern dör i samband med graviditet eller förlossning. Med mödradödlighet menas enligt FN:s definition att modern dör under graviditeten eller upp till 42 dagar efter att hon avslutat sin graviditet

Modellen med “De tre fördröjningarna” visar på tre flaskhalsar för den gravida kvinnan.

  1. Fördröjningen i hemmet av beslut om att söka vård eller ej (där kulturella faktorer, mannens bestämmanderoll etc har stor betydelse)
  2. Fördröjningen av behandling vid anskaffande av transportmedel och själva transporten på dåliga vägar med långa avstånd.
  3. Fördröjningen av behandling när patienten väl anlänt till hälsocentraler eller sjukhus.

Eezer-Initiativets ingång i mödradödlighetsfrågan är den andra fördröjningen. Där vi utvecklar lösningar för säkra och billiga transporter mellan hem och klinik.

FN:s utvecklingsmål 3.1

FN har satt det ambitiösa målet att till 2030 minska mödradödligheten i världen till mindre än 70 dödsfall per 100 000 förlossningar

 

Death per 100 000

deliveries 2014

Targets for

UN- Agenda 2030

Sierra Leone

1360

70

Chad

856

70

Somalia

732

70

Burundi

712

70

DR Congo

693

70

Tanzania

410

70

Kenya

400

70

Sweden

4