Mödradödlighet innebär att modern dör i samband med graviditet eller förlossning. Med mödradödlighet menas enligt FN:s definition att modern dör under graviditeten eller upp till 42 dagar efter att hon avslutat sin graviditet

Modellen med “De tre fördröjningarna” visar på tre flaskhalsar för den gravida kvinnan.

  1. Fördröjningen i hemmet av beslut om att söka vård eller ej (där kulturella faktorer, mannens bestämmanderoll etc har stor betydelse)
  2. Fördröjningen av behandling vid anskaffande av transportmedel och själva transporten på dåliga vägar med långa avstånd.
  3. Fördröjningen av behandling när patienten väl anlänt till hälsocentraler eller sjukhus.

Eezer-Initiativets ingång i mödradödlighetsfrågan är den andra fördröjningen. Där vi utvecklar lösningar för säkra och billiga transporter mellan hem och klinik.

FN:s utvecklingsmål  3.1

FN har satt det ambitiösa målet att till 2030 minska mödradödligheten i världen till mindre än 70 dödsfall per 100 000 förlossningar

Death per 100 000
deliveries 2014
Targets for
UN- Agenda 2030
Sierra Leone 1360 70
Chad 856 70
Somalia 732 70
Burundi 712 70
DR Congo 693 70
Tanzania 410 70
Kenya 400 70
Sweden 4