Eezer-Initiativet är ett nätverk med individer, organisationer och företag som aktivt samarbetar kring frågan om minskad mödradödlighet. I Sverige är vi organiserade i två juridiska personer med en gemensam vision och verksamhetsplan.

Eezer AB är den verkställande parten som samordnar teknikutveckling, produktion, utbildar och lånar ut dem till olika organisationer i Öst och Central Afrika. Verksamheten finansieras genom sponsorskap, crowdfunding och projektverksamhet.

Eezer Sverige – Ideell Förening organiserar det ideella engagemanget och hanterar gåvor från enskilda individer och organisationer.