Eezer-Initiativet är ett nätverk med individer, organisationer och företag som aktivt samarbetar kring frågan om minskad mödradödlighet. I Sverige är vi organiserade i två juridiska personer med en gemensam vision och verksamhetsplan. Eezer AB och Eezer Sverige – Ideell förening